remarc

extragerea energiei refolosibile in mediul marin și impactul ei costier

pn-iii-p4-id-pce-2016-0017

proiect de cercetare exploratorie

Contract nr. 28/2017, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Ȋnvățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Buget: 787.500 lei. Perioada de implementare: iulie 2017 - decembrie 2019 (30 luni).

Descrierea proiectului

Proiectul REMARC își propune să evalueze potențialul de energie refolosibilă și eficiența tehnologiilor curente de extracție în vecinătatea zonelor costiere europene, acordând o atenție specială Mării Negre și zonei litorale românești. O țintă importantă este să se identifice cele mai bune locații din punct de vedere al sinergiei dintre puterea vântului și a valurilor, dar și alte surse de energie, cum ar fi curenții sau osmoenergia, vor fi de asemenea considerate. Prin realizarea unor hărți energetice detaliate, comune pentru vânt și valuri, proiectul va furniza o imagine mai clară a resurselor de energie marină din Europa. Identificarea zonelor fierbinți, din punct de vedere al energiilor refolosibile în mediul marin, va reprezenta un obiectiv important al proiectului.

Industria offshore reprezintă un sector foarte dinamic și aceasta privește în mod special tehnologiile relaționate cu extragerea energiei în mediul marin. Din această perspectivă, o privire de ansamblu asupra avansului tehnologic relaționat cu extragerea energiei refolosibile va fi realizată, impreună cu o evaluare a eficienței tehnologiilor din diverse zone costiere. O atenție deosebită va fi acordată bazinului Mării Negre, unde soluțiile hibride par să fie mai viabile. O adaptare posibilă a principalelor sisteme de conversie pentru energia vântului și valurilor la condițiile specifice zonelor costiere românești va fi de asemenea considerată, mai ales din perspectiva creșterii eficienței extragerii energiei valurilor de mai mică amplitudine.

O altă problemă este relaționată cu protecția și impactul costier furnizat de diferite configurații ale fermelor energetice marine. Proiectul exploratoriu va aduce beneficii importante relaționate cu o mai bună cunoaștere a potențialului energiei refolosibile și a eficienței tehnologiilor de extracție, ca și impactul și dinamica indusă în zonele costiere europene, în general și în zona litoralului românesc, în special.

Workshop 2019

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului REMARC este să evalueze potențialul de energie refolosibilă și eficiența tehnologiilor curente de extracție în vecinătatea zonelor costiere europene, acordând o atenție specială Mării Negre și zonei litorale românești. O țintă importantă este să se identifice cele mai bune locații din punct de vedere al sinergiei dintre puterea vântului și a valurilor, dar și alte surse de energie, cum ar fi curenții sau osmoenergia, vor fi de asemenea considerate.

Având în vedere, într-un mod adecvat, progresele tehnologice foarte dinamice, precum și impactul viitoarelor ferme de energie marină, proiectul are următoarele obiective specifice:

  1. Studiul condițiilor de energie eoliană de-a lungul zonelor costiere europene, cu un accent special pe bazinul Mării Negre. Mai multe surse de date vor fi luate în considerare în acest scop. Acestea sunt câmpurile de vânt de la ECMWF și NCEP, disponibile gratuit pe internet, și măsurătorile de la sateliții GEOSAT, ERS, JASON și TOPEX / POSEIDON, care acum au acumulat peste 20 de ani de date globale de vânt și val. Aceste date prin satelit sunt, de asemenea, disponibile pe diverse site-uri Internet;
  2. Analiza energiei valurilor de-a lungul zonelor de coastă europene, cu accent special pe bazinul Mării Negre și zona costieră românească, folosind modele de undă spectrală (SWAN, Booj et al, 1999). Identificarea hotspot-urilor de energie în mediul costier prin efectuarea simulărilor cu modele de înaltă rezoluție;
  3. Analiza sinergiei dintre resursele vântului și ale valurilor și identificarea altor surse relevante de energie regenerabilă în zonele identificate ca puncte fierbinți;
  4. Analiza celor mai recente progrese tehnologice în domeniul extragerii energiei regenerabile în mediul marin. Studii de fezabilitate privind implementarea fermelor hibride (eoliene / valuri) în cele mai reprezentative zone considerate, cu accent special pe litoralul românesc. Aceasta va implica în special găsirea celor mai potrivite tehnologii pentru extracția energiei eoliene și a valurilor în locurile specifice identificate;
  5. Studii privind impactul asupra mediului al diferitelor ferme energetice de coastă, utilizând ambele modele de valuri bazate pe conceptul de spectru și modelele de valuri bazate pe conceptul de impuls. Vor fi proiectate și testate diverse configurații ale fermelor hibride de energie.

Studii relevante efectuate în diferite zone de coastă europene privind influența fermelor de val sunt cele ale lui Millar et al (2007), Palha et al (2010), Ponce de Leon et al (2010), Rusu și Guedes Soares (2013), Rusu și Diaconu (2014), Bento și alții (2014), Zanopol și alții (2014, a și b) și Onea și Rusu (2016a). Proiectul prezintă multe elemente de originalitate. Va prezenta o perspectivă generală și actualizată a resurselor de energie regenerabile disponibile în mediul european de coastă, oferind o imagine de ansamblu asupra progreselor tehnologice și prezentând avantajele și limitările diferitelor tehnologii de extracție pentru diferite medii și locații geografice. Având o perspectivă generală europeană, proiectul REMARC va oferi cele mai realiste abordări care trebuie luate în considerare și implementate în fiecare mediu costier, cu un accent special pe zonele costiere românești. Astfel, proiectul aduce abordări noi și inovatoare dincolo de stadiul actual al tehnicii, cu rezultate de interes internațional larg.

Activitățile corespunzătoare obiectivelor propuse

  Principalele rezultate estimate prin implementarea proiectului remarc vor fi:

 1. o mai bună cunoaștere a climatului de vânt și de val și a resurselor de energie refolosibilă din mediul marin, precum și evoluțiile climatice așteptate în zonele costiere europene, în general și în bazinul Mării Negre și în zona litoralului românesc, în mod special.
 2. o estimare realistă a evenimentelor extreme și a impactului lor costier în zonele europene.
 3. identificarea zonelor cu concentrație energetică, mai ales în ceea ce privește sinergia dintre vânt și valuri și identificarea zonelor cu potențial mai mare din acest punct de vedere (numite zone fierbinți sau hot spot).
 4. evaluarea avantajelor și limitărilor tehnologiilor existente considerând zone costiere și locații geografice diferite.
 5. evaluarea impactului costier pe termen scurt, mediu și lung indus de prezența fermelor energetice marine.

Raport științific 2017

Raport științific 2018

Raport științific final

  echipa este formată din:

 • director de proiect
 • membri
  • 2. florin onea - șef de lucrări, cercetător postdoctoral cv
  • 3. liliana rusu - profesor universitar cv
  • 4. dragoș niculescu - doctorand cv
  • 5. sorin ciortan - conferențiar universitar cv
  • 6. carmen gasparotti - conferențiar universitar cv
  • 7. catalin anton – doctorand
  • 8. gheorghe stăvărache – masterand/doctorand

Lucrări ştiinţifice publicate în cadrul proiectului

2019

   Publicații în reviste internaționale
  1. Rusu, E., Onea, F., 2019, “An assessment of the wind and wave power potential in the island environment”, Energy, Volume 175, 15 May 2019, Pages 830-846, (WoS Q1, IF=5.537), https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.03.130
  2. Rusu, L., 2019, “The wave and wind power potential in the western Black Sea”, Renewable Energy, Volume 139, August 2019, Pages 1146-1158, (WoS Q1, IF=5.439), https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.03.017
  3. Rusu, E., Onea, F., 2019, “A parallel evaluation of the wind and wave energy resources along the Latin American and European coastal environments”, Renewable Energy, Volume 143, December 2019, Pages 1594-1607, (WoS Q1, IF=5.439), https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.05.117
  4. Adem Akpınar,Halid Jafali and Eugen Rusu, 2019, “Temporal Variation of the Wave Energy Flux in Hotspot Areas of the Black Sea”, Sustainability 2019, 11(3), 562, (WoS Q2, IF=2.592), https://doi.org/10.3390/su11030562
  5. Markos Bonovas,Kostas Belibassakis and Eugen Rusu, 2019, “Multi-DOF WEC Performance in Variable Bathymetry Regions Using a Hybrid 3D BEM and Optimization”, Energies 2019, 12(11), 2108, (WoS, IF=2.707), https://doi.org/10.3390/en12112108
  6. Onea, F., Rusu, E., 2019, “An assessment of the wind energy potential in the Caspian Sea”, Energies 2019, 12(13), 2525, (WoS, IF=2.707), https://www.mdpi.com/1996-1073/12/13/2525
  7. Picu, L., Picu, M., Rusu, E., 2019, “An Investigation into the Health Risks Associated with the Noise and Vibrations on Board of a Boat—A Case Study on the Danube River”, JMSE2019, 7(8), 258, (WoS, IF=1.732), https://doi.org/10.3390/jmse7080258
  8. Catalin Anton, Carmen Gasparotti and Eugen Rusu, 2019, “Multi-criterial Analysis by Determining the Supportability Factor in the Western of the Black Sea”, Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 7, No. 4, July 2019, http://www.jocet.org/vol7/509-ER0007.pdf
  9. Catalin Anton, Carmen Gasparotti, Iulia Anton and Eugen Rusu, 2019, “Analysis of the Mamaia Bay shoreline Retreat with Hard and Soft Protection Works”, Journal of Marine Science, Volume 01, Issue 01, April 2019, https://ojs.bilpublishing.com/index.php/jms/article/view/490
  10. Participări la conferințe internaționale și publicări în volumele acestora
  11. Rusu, E., Rusu, L., 2019, Evaluation of the wind power potential in the European nearshore of the Mediterranean Sea, 4th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2019), Coimbra, Portugal, April 5-7, 2019, WoS, https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910301003
  12. Rusu, L., 2019, A Projection of the Wind Energy in the Black Sea along the 21st Century, 4th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2019), Coimbra, Portugal, April 5-7, 2019, WoS, https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910301005
  13. Ciortan, S., Rusu, E., 2019, Analysis of Wave Energy Conversion with Dynamic Systems Theory, 4th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2019), Coimbra, Portugal, April 5-7, 2019, WoS, https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910301003
  14. Rusu, E., Onea, F., 2019, Wind and wave energy resource of Germany reported by ERA-Interim reanalysis data, The 2nd International Conference on Renewable Energy and Environment Engineering, August 19-22, 2019 Munich, Germany, WoS, http://www.reee.net/
  15. Rusu, E., 2019, Wind energy assessments in the Baltic Sea, past and future projections, The 14th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), October 1-6, Dubrovnik, Croatia, https://www.dubrovnik2019.sdewes.org/
  16. Rusu, L., 2019, A projection of the expected wave power in the Black Sea until the end of the 21st century, The 14th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), October 1-6, Dubrovnik, Croatia, https://www.dubrovnik2019.sdewes.org/
  17. BĂNESCU Alexandru, GEORGESCU Lucian – Puiu, ITICESCU Cătălina, RUSU Eugen, 2019, Analysis of the Earthquake Force for a Frame Structure Located in Seismic Risk Areas, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Applied and Environmenta Geophyiscs pp. 739-747, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/1.1
  18. Turcanu (Marcu) Andra, Carmen Gasparotti, Eugen Rusu, 2019, Management platform for the port communities, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Informatics pp. 399-405, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/2.1
  19. Valerian Novac, Eugen Rusu, 2019, Black Sea Oil Spils – Preventive and Remedial Actions, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Marine and Ocean Ecosystems, pp. 683-690, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/3.1
  20. Gheorghe Stavarache, Sorin Ciortan, Eugen Rusu, 2019, Analysis of Environmental Characteristics Influence on Wind Power with Artificial Neural Networks, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Renewable Energy Sources and Clean Technologies, pp. 43-50, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/4.1
  21. Valerian Novac, Eugen Rusu, 2019, Air Emissions from Ships – Western Black Case Study, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Air Pollution and Climate Change, pp. 813-819, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/4.1
  22. Laurentiu Picu, Eugen Rusu, Mihaela Picu, 2019, An Analysis of the Noise in the Engine Room – Case Study a Merchant Ship Navigating on Danube, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Ecology and Environmental Protection, pp. 69-75, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.2
  23. Laurentiu Picu, Mihaela Picu, Eugen Rusu, 2019, Noise Analysis on the Navigation Bridge for a Boat Traveling on the Danube River, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Ecology and Environmental Protection, pp. 571-578, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.2
  24. Laurentiu Picu, Eugen Rusu, Mihaela Picu, 2019, Study of the Vibration Transmited to the Crew by the Equipment of a River Boat before Repairs, XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Section Ecology and Environmental Protection, pp. 695-700, SCOPUS, https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.2
  25. Publicații în reviste naționale indexate în baze de date internaționale
  26. Alexandra DIACONITA, Florin ONEA, Eugen RUSU, 2019, An Evaluation of the Wind Energy in the North Sea Coast, Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247–9635, 2019 (IX), Volume 1, pp. 17-22, http://www.im.ugal.ro/mtd/download/2019-1/2_MTD_Volume%201_2019_Diaconita%20xx.pdf
  27. BĂNESCU Alexandru, GEORGESCU Lucian – Puiu, ITICESCU Cătălina, RUSU Eugen, 2019, Analysis of the Industrial Metallic Halls under Lateral Force Action Generated by an Earthquake in the Danube Delta Area, Scientific Annals of the Danube Delta Institute, Tulcea, Romania, vol. 24, 2019, https://doi.org/10.7427/DDI.24.14
  28. Cristina CALIN, Eugen RUSU, Stefan DRAGOMIR, 2019, Risk Analysis on the Heat Pump System to Use for Building Heating, in Urban Area, Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247 –9635, 2019 (IX), Volume 2, pp. 5-10, 2019, http://www.im.ugal.ro/mtd/download/2019-2/1_MTD%20Volume%202%202019%20Lucrare%20Calin.pdf
  29. Prezentări la conferințe naționale
  30. Anton, C., Gasparotti, C., Rusu, E., Alexandru Bănescu, Lucian Puiu Georgescu, Cătălina Iticescu, Eugen Rusu, 2019, Use of GIS Technology in Flood Risk Analysis. Case Study Mila 23 Locality from the Danube Delta, OP2.13, Conference: CSSD2019 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2019, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2019
  31. Laurențiu Picu, Eugen Rusu, 2019, Non-Linear Characteristics of Transmissibility in the Dynamic Responses of Standing Subjects Exposed to Vertical Whole-Body Vibration, PP1.7, Conference: CSSD2019 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2019, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2019
  32. Valerian Novac, Eugen Rusu, 2019, Black Sea Naval Accidents – Intervention Management, PP1.11, Conference: CSSD2019 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2019, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2019
  33. Gheorghe Stăvărache, 2019, The Wind Energy Potential in Republic of Moldavia, PP2.16, Conference: CSSD2019 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2019, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2019
  34. Teze de doctorat susținute
  35. Dragoş NICULESCU, "Studii privind evaluarea resurselor de energie regenerabilă în zona litoralului românesc al Mării Negre", Conducător științific Prof.Dr.Ing. Eugen RUSU, Mai 2019, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galati
  36. Dizertaţii de master susținute
  37. ZABUNOV ( MIHAI ) Cristina, "ANALIZA VARIAȚIEI VITEZEI VÎNTULUI CU SCOPUL OPTIMIZĂRII SISTEMELOR EOLIENE", Coordonator Conf.Dr.Ing. Sorin Ciortan, Iulie 2019, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Fасultаtеа Trаnsfrоntаliеră, Spесiаlizаrеа Inginеriа Materialelor Avansate
  38. Usturoi Vera, "Analiza FMEA pentru o instalatie de energie solara", Coordonator Conf.Dr.Ing. Sorin Ciortan, Iulie 2019, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Fасultаtеа Trаnsfrоntаliеră, Spесiаlizаrеа Inginеriа Materialelor Avansate

2018

   Publicații în reviste internaționale
  1. Rusu, E., 2018, “Study of the Wave Energy Propagation Patterns in the Western Black Sea”, Applied Sciences 8(6), 993, (WoS, IF=1.689), https://doi.org/10.3390/app8060993
  2. Rusu, E., 2018, “Numerical Modeling of the Wave Energy Propagation in the Iberian Nearshore”, Energies 11(4), 980, (WoS, IF=2.676), https://doi.org/10.3390/en11040980
  3. Rusu, E., Onea, F., 2018, “A review of the technologies for wave energy extraction”, Clean Energy, 2018, 1–10, https://academic.oup.com/ce/advance-article/doi/10.1093/ce/zky003/4924611
  4. Niculescu, D., Rusu, E., 2018, “Evaluation of the new coastal protection scheme at Mamaia Bay in the nearshore of the Black Sea”, Ocean Systems Engineering, Vol.8, No. 1 (2018), pp. 1-20, (WoS), http://www.techno-press.org/?page=container&journal=ose&volume=8&num=1
  5. Onea, F., Rusu, E., 2018, “Sustainability of the Reanalysis Databases in Predicting the Wind and Wave Power along the European Coasts”, Sustainability 2018, 10(1), 193, (WoS, IF=2.075), http://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/193
  6. Belibassakis, K., Bonovas, M., Rusu, E., 2018, “A novel method for estimating wave energy converter performance in variable bathymetry regions and applications”, Energies 11(8), 2092, (WoS, IF=2.676), https://www.mdpi.com/1996-1073/11/8/2092
  7. Participări la conferințe internaționale și publicări în volumele acestora
  8. Rusu, E., Onea, F., 2018, The Synergy Between Wave and Wind Energy along the Latin American and the European Continental Coasts, Conference: 1st Latin American SDEWES conference, Rio de Janeiro, Brazil, http://www.rio2018.sdewes.org/programme.php
  9. Rusu, L., 2018, The Wave and Wind Power Potential in the Western Black Sea, Conference: 1st Latin American SDEWES conference, Rio de Janeiro, Brazil, BEAST PAPER AWARD!, http://www.rio2018.sdewes.org/programme.php
  10. Rusu, E., Onea, F., 2018, Evaluation of the shoreline effect of the marine energy farms in different coastal environments, Conference: ICACER 2018 - 3rd International Conference on Advances on Clean Energy Research, 4-6 April, 2018, Barcelona, SPAIN, (WoS), http://icacer.com/
  11. Ciortan, S., Rusu, E., 2018, Prediction of the wave power in the Black Sea based on wind speed using artificial neural networks, Conference: ICACER 2018 - 3rd International Conference on Advances on Clean Energy Research, 4-6 April, 2018, Barcelona, SPAIN, (WoS), http://icacer.com/
  12. Niculescu, D., Rusu, E., 2018, An overview of the wind power potential in the Romanian coastal environment-moving from onshore to offshore, Conference: ICACER 2018 - 3rd International Conference on Advances on Clean Energy Research, 4-6 April, 2018, Barcelona, SPAIN, (WoS), http://icacer.com/
  13. Rusu, L., 2018, Evaluation of the synergy between wind and wave power for combined exploitation in the Black Sea, Conference: ICACER 2018 - 3rd International Conference on Advances on Clean Energy Research, 4-6 April, 2018, Barcelona, SPAIN, http://icacer.com/
  14. Banescu, A., Georgescu, L., Iticescu, C., Rusu, E., 2018, Analysis of the wind action on the turbines operating in the Dobrogea region from Romania, Conference: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bulgaria, (WoS), https://www.sgem.org/
  15. Onea, F., Rusu, E., 2018, Sensitivity analysis of the wave energy converters operating in the French coastal waters, Conference: 2018 International Conference on Power and Energy Technology (ICPET 2018), July 2018, Lille, France, (SCOPUS), http://www.icpet.org/
  16. Anton, C., Gasparotti, C., Rusu, E., Anton, I., 2018, Approach to the analysis and evaluation of strategic intervention options in the romanian coastal zone taking into account economic, social and environmental factors, Conference: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bulgaria, (WoS), https://www.sgem.org/
  17. Anton, C., Gasparotti, C., Rusu, E., 2018, Identification of the economic pressure on environmental factors in the Romanian coastal zone-case study Eforie, Conference: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bulgaria, (WoS), https://www.sgem.org/
  18. Picu, L, Rusu, E., Picu, M., 2018, Evaluation of human exposure to whole-body vibration-verification method of stevens's power law, Conference: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bulgaria, (WoS), https://www.sgem.org/
  19. Caranfil, V., Rusu, E., Onea, F., 2018, An analysis of the renewable energy resources in the Republic of Moldova, Conference: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bulgaria, (WoS), https://www.sgem.org/
  20. Stingheru, C., Rusu, E., and Gasparotti, C., 2018, The cause-effect method used in highlighting the main causes and implications of maritime accidents in the Black Sea, ICTTE Belgrade 2018. International Conference on Traffic and Transport Engineering, 27th – 28th September 2018, Belgrade (Serbia), pp 283-289, http://ijtte.com/uploads/news_files/ICTTE%20Belgrade%202018_Proceedings.pdf
  21. Picu, L., Rusu, E., 2018, Quantifying the effect of the ship vibration on crew for the inland navigation-case study a cargo navigating in the lower Danube sector, ICTTE Belgrade 2018. International Conference on Traffic and Transport Engineering, 27th – 28th September 2018, Belgrade (Serbia), pp 169-174, http://ijtte.com/uploads/news_files/ICTTE%20Belgrade%202018_Proceedings.pdf
  22. Anton, C., Gasparotti, C. and Rusu, E., 2018, A challenge for the inland navigation-a connection between the Baltic and the Black Seas, ICTTE Belgrade 2018. International Conference on Traffic and Transport Engineering, 27th – 28th September 2018, Belgrade (Serbia), pp 175-186, http://ijtte.com/uploads/news_files/ICTTE%20Belgrade%202018_Proceedings.pdf
  23. Publicații în reviste naționale indexate în baze de date internaționale
  24. Novac, V., Rusu, E., 2018, Black Sea littoral military operations - environment impact, Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXI 2018, pp. 607-616. doi:10.21279/1454-864X-18-I1-091, https://www.anmb.ro/buletinstiintific/buletine/2018_Issue1/04_FAR/novac.pdf
  25. Gasparotti, C. and Rusu, E., 2018, Assessment of the energy potential of the waves in the Black Sea, Mechanical Testing and Diagnosis, ISSN 2247 –9635, 2018 (VIII), Volume 3, pp. 5 -10, http://www.im.ugal.ro/mtd/download/2018-3/1_MTD_Volume%203_2018_Gaparotti%20xx.pdf
  26. Stingheru, C., Gasparotti, C., Raileanu, A., Rusu, E., 2018, A SWOT Analysis of the Marine Energy Sector at the European Level, Acta Universitatis Danubius. Œconomica, Vol 14, No 3 (2018), pp. 213-237, http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/4551
  27. Caranfil, V., Rusu, E., Onea, F., 2018, An evaluation of the solar and wind energy in the south - east of Romania, Mechanical Testing and Diagnosis, ISSN 2247 –9635, 2018 (VIII), Volume 2, pp. 15 -20, http://www.im.ugal.ro/mtd/download/2018-2/3_MTD_Volume%202_2018_Caranfil%20xx.pdf
  28. Carmen Gasparotti, Eugen Rusu, 2018, An Overview on the Shipbuilding Market in Current Period and Forecast, EuroEconomica, Vol 37, No 3 (2018), http://journals.univ-danubius.ro/index.php/euroeconomica/article/view/5134
  29. Prezentări la conferințe naționale
  30. Rusu, E., 2018, An Assessment of the Wind Energy Potential in the Romanian Nearshore, INVITED LECTURE, Conference: CSSD2018 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2018, Galati, Romania, https://www.researchgate.net/publication/325662815_An_Assessment_of_the_Wind_Energy_Potential_in_the_Romanian_Nearshore
  31. Anton, C., Gasparotti, C., Rusu, E., 2018, Analysis of the Mamaia Bay Shoreline Retreat Using Hard and Soft Protection Works, Conference: CSSD2018 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2018, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2018
  32. Anton, C., Gasparotti, C., Rusu, E., 2018, Introducing the Blue Economy Concept in the Romanian Nearshore, Conference: CSSD2018 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2018, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2018
  33. Picu, L., Rusu, E., 2018, Multiple Physical Stress Exposures of Sailors on Several Ships. A Longitudinal Study, Conference: CSSD2018 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2018, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2018
  34. Caranfil, V., Rusu, E., Onea, F., 2018, Partial Energy Consumption Supplied by Renewable Energy Sources for a Production Hall, Conference: CSSD2018 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2018, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2018
  35. Picu, L., Rusu, E., 2018, Single Degree of Freedom Vibrating System and the Prediction of Human Discomfort Due to its Transient Vibrations, Conference: CSSD2018 -Scientific Conference of the Doctoral Schools - Perspectives and Challanges in Doctoral Research, June 2018, Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2018
  36. Rusu, E., 2018, Mediul marin o parte importantă a viitorului nostrum, CONFERINṬĂ INVITATĂ la Filiala Iaṣi a Academiei Române, 1 Noiembrie 2018, Romania, http://acadiasi.org/mediul-marin-o-parte-importanta-a-viitorului-nostru/
  37. Dizertaţii de master finalizate
  38. Pintilie Viorel (Master: Modelare şi Simulare în Inginerie Mecanică), tema: "Instalație de extragere a energiei nepoluante din curenții fluviilor și ai râurilor în vederea folosirii în zonele neracordate la sistemul energetic național", îndrumător Prof. Dr. Ing. Eugen RUSU
  39. Migireanu Bogdan (Master: Arhitectura Navala - limba engleza), tema: "Studies on the main economic indicators (LCOE, CAPEX, OPEX) in extracting renewable energy from the marine environment", îndrumător Conf. Dr. Habil. Ing. Carmen GASPAROTTI
  40. Niță Lucian (Master: Arhitectura Navala - limba engleza), tema: "Floating devices for wave energy extraction", îndrumător Conf. Dr. Habil. Ing. Carmen GASPAROTTI
  41. Florea Viorica (Master: Ingineria Materialelor Avansate), tema: "Analiza comportării la oboseală a unei turbine de val", îndrumător Conf. Dr. Ing. Sorin CIORTAN
  42. Stăvarache Gheorghe (Master: Ingineria Materialelor Avansate), tema: "Analiza potentialului energetic marin cu ajutorul retelelor neurale", îndrumător Conf. Dr. Ing. Sorin CIORTAN
  43. Păun George Robert (Master: Arhitectura Navala - limba engleza), tema: "Joint evaluation of the wind energy resources in the Black Sea nearshore and comparison with other European coastal environments", îndrumător Conf. Dr. Habil. Ing. Carmen GASPAROTTI

2017

   Publicații în reviste internaționale
  1. Rusu, E., Onea, F., 2017, “Joint Evaluation of the Wave and Offshore Wind Energy Resources in the Developing Countries”, Energies 2017, 10(11), 1866, IF=2.262 http://www.mdpi.com/1996-1073/10/11/1866
  2. Onea, F., Ciortan, S., Rusu, E., 2017, “Assessment of the potential for developing combined wind-wave projects in the European nearshore”, SAGE Journals, Energy & Environment, 2017, IF=0.302 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958305X17716947
  3. Ganea, D., Amorțilă, V., Mereuță, E., Rusu, E., 2017, “A Joint Evaluation of the Wind and Wave Energy Resources Close to the Greek Islands”, Sustainability Journal, Special Issue Wind Energy, Load and Price Forecasting towards Sustainability, 2017, 9(6), 1025; doi:10.3390/su9061025, IF=1.789, http://www.mdpi.com/2071-1050/9/6/1025
  4. Participări la conferințe internaționale și publicări în volumele acestora
  5. Rusu, E., 2017, “The synergy between wind and wave power along the coasts of the Black Sea”, accepted for presentation and publication in the proceedings of the 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean on “Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources”, IMAM 2017, Lisbon, Portugal, 9 - 11 October 2017, http://www.imamhomepage.org/imam2017/
  6. Niculescu, D., Rusu, E., 2017, "Water flow and bathymetry - sensors integration for precise measurements", The International Symposium Protection of the Black Sea Ecosystem and Sustainable Management of Maritime Activities - PROMARE 2017, 8th Edition, 7-9 September 2017, Constanta, ROMANIA - Poster
  7. Picu, L., Rusu, E., 2017, "Studies of vibrations induced and their effect on the river ship crew fatigue", poster prezentat la Conferinta Internatională TEME2017 - http://www.teme.ugal.ro/, paper published in the proceedings.
  8. Publicații în reviste naționale indexate în baze de date internaționale
  9. Pintilie, V., Rusu, E., 2017, A brief overview of the renewable energy potential in Romania, Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247 – 9635, 2017 (VII), Volume 2, pp. 24-29, http://www.im.ugal.ro/mtd/issue2017-2.htm
  10. Covalenco, V., Ciortan, S., Rusu, E., 2017, Analysis of the extreme environmental conditions In the Black Sea considering different data sources, Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247 – 9635, 2017 (VII), Volume 2, pp. 16-23, http://www.im.ugal.ro/mtd/issue2017-2.htm
  11. Picu, L., Rusu, E., 2017, “Whole Body Vibration of A Pushtow Boat Crew Operating on the Danube River”, Journal of Mechanical Testing and Diagnosis,ISSN 2247 – 9635, 2017 (VII), Volume 1, pp. 28-35, http://www.im.ugal.ro/mtd/issue2017-1.htm
  12. Niculescu, D., Rusu, 2018, An analysis of the dynamics of the environmental parameters in the Romanian nearshore of the Black Sea, Journal of Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247 – 9635, 2017 (VII), Volume 4, pp. 17-24, http://www.im.ugal.ro/mtd/download/2017-4/3_MTD_Volume%204_2017Niculescu%20Rusu%20negru.pdf
  13. Dizertaţii de master finalizate
  14. Cristea Adriana (Master MSIM), tema: "Studii privind dezvoltarea extragerii energiei valurilor, prezent și perspective pentru viitor", îndrumător Prof. Dr. Ing. Eugen Rusu
  15. Dizertaţii de licență finalizate
  16. Codreanu Andrei Gabriel (Licență IM), tema: "Studiu privind potențialul energetic eolian in zonele costiere și marine", îndrumător Prof. Dr. Ing. Eugen Rusu